Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Avd för utb och forskningsstöd --- Utbildningshandläggare

Namn:Monika Patay
E-post:
Telefon: 040-6657146Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Utbildningshandläggare

Namn:Maria O Driscoll
E-post:
Telefon: 040-6657968Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS verksamhetsstöd KS-TS utbildningsadministration Utbildningshandläggare

Namn:Samuel Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657759Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS verksamhetsstöd KS-TS utbildningsadministration Utbildningshandläggare

Namn:Nicklas Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6657063Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS verksamhetsstöd KS-TS utbildningsadministration Utbildningshandläggare

Namn:Fritz Murnau
E-post:
Telefon: 040-6657720Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS verksamhetsstöd KS-TS utbildningsadministration Utbildningshandläggare

Namn:Maria Wennerberg
E-post:
Telefon: 040-6657134Lärande och samhälle Lärande och samhälle LS Studieadministration Utbildningshandläggare

Namn:Sandra Alfelt
E-post:
Telefon: 040-6658118Lärande och samhälle Lärande och samhälle LS Studieadministration Utbildningshandläggare

Namn:Ann-Sofie Larsson
E-post:
Telefon: 040-6658249Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle LS Studieadministration Utbildningshandläggare

Namn:Therese Stridh
E-post:
Telefon: 040-6658212Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Utbildningshandläggare

Namn:Ann-Charlotte Larsen
E-post:
Telefon: 040-6658078Gemensamt verksamhetsstöd OD verksamhetsstöd --- Utbildningshandläggare

Namn:Lena Eleonora Bäckström
E-post:
Telefon: 040-6658461