Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Utbildningskoordinator

Namn:Tobias Grahn
E-post:
Telefon: 040-6657044Gemensamt verksamhetsstöd HS Administrativt kansli --- Utbildningskoordinator

Namn:Helen Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657484Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Utbildningskoordinator

Namn:Martin Gagner
E-post:
Telefon: 040-6657739Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Utbildningskoordinator

Namn:Viktoria Klingenfors
E-post:
Telefon: 040-6657701Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Utbildningskoordinator

Namn:Martin Reissner
E-post:
Telefon: 040-6657266Gemensamt verksamhetsstöd LS Administrativt kansli --- Utbildningskoordinator

Namn:Jakob Henriksson
E-post:
Telefon: 040-6658386