Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Viktoria Klingenfors
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Utbildningskoordinator

Namn:Kristina E Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657360Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Utbildningskoordinator

Namn:Helen Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657484Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Utbildningskoordinator

Namn:Jakob Henrikson
E-post:
Telefon: 040-6658386Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningskoordinator

Namn:Mårten Frostgård
E-post:
Telefon: 040-6657712Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningskoordinator

Namn:Viktoria Klingenfors
E-post:
Telefon: 040-6657701