Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Utbildningskoordinator

Namn:Tobias Grahn
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Utbildningskoordinator

Namn:Helen Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657484Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Utbildningskoordinator

Namn:Jakob Henriksson
E-post:
Telefon: 040-6658386Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningskoordinator

Namn:Martin Gagner
E-post:
Telefon: 040-6657739Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningskoordinator

Namn:Martin Reissner
E-post:
Telefon: 040-6657266Gemensamt verksamhetsstöd TS verksamhetsstöd --- Utbildningskoordinator

Namn:Viktoria Klingenfors
E-post:
Telefon: 040-6657701