Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Pähr Hansson
E-post:
Telefon: 040-6658056Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Anette Hultén
E-post:
Telefon: 040-6658832Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Nils Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658334Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Gunilla Löfström
E-post:
Telefon: 040-6658139Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Inger Mauritzson
E-post:
Telefon: 040-6658356Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare

Namn:Astrid Tursell
E-post:
Telefon: 040-6658369Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningsledare

Namn:Jörgen Ivarsson
E-post:
Telefon: 040-6657612