Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Utvecklare av forskningsstöd

Namn:Jonas Fransson
E-post:
Telefon: 040-6657603Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Utvecklare av forskningsstöd

Namn:Sara Kjellberg
E-post:
Telefon: 040-6657584