Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulla Isabel Wolfe
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Utvecklare av forskningsstöd

Namn:Jonas Fransson
E-post:
Telefon: 040-6657603Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Utvecklare av forskningsstöd

Namn:Ulla Isabel Wolfe
E-post:
Telefon: 040-6657299