Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Avd för utb och forskningsstöd --- Utvecklingsstrateg

Namn:Lars-Ingmar Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658456Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Utvecklingsstrateg

Namn:Madeleine Persson
E-post:
Telefon: 040-6658262