Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Madeleine Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Utvecklingsstrateg

Namn:Madeleine Persson
E-post:
Telefon: 040-6658262