Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Dentalservice enheten --- Verkmästare, 1:e

Namn:Ingemar Larsson
E-post:
Telefon: 040-66 58403