Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Verksamhetscontroller

Namn:Marianne Hedstigen
E-post:
Telefon: 040-6657893Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Verksamhetscontroller

Namn:Jesper Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657061