Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anders Wigerfelt-Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur och samhälle --- Vicedekan/Professor, biträdande

Namn:Anders Wigerfelt-Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657347