Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Vicedekan/Universitetslektor

Namn:Caroline Ljungberg
E-post:
Telefon: 040-6658646Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion Vicedekan/Universitetslektor

Namn:Maria Wiktorsson
E-post:
Telefon: 040-6657255Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Vicedekan/Universitetslektor

Namn:Christel Bahtsevani
E-post:
Telefon: 040-6657427