Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Rektorsfunktion Ledning --- Vicerektor

Namn:Charlotte Ahlgren Moritz
E-post:
Telefon: 040-6657346Rektorsfunktion Ledning --- Vicerektor/Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Cecilia Christersson
E-post:
Telefon: 040-6657090Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Vicerektor/Professor

Namn:Tapio Salonen
E-post:
Telefon: 040-6657788