Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tapio Salonen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Vicerektor/Professor

Namn:Tapio Salonen
E-post:
Telefon: 040-6657788