Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Cecilia Christersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Rektorsfunktion Ledning --- Vicerektor/Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Cecilia Christersson
E-post:
Telefon: 040-6657090