Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Toft Stade
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT IT Process- och systemutveckling Webbutvecklare

Namn:Toft Stade
E-post:
Telefon: 040-6657080