Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen Process- och systemutveckling Webmaster

Namn:Raymond Erming
E-post:
Telefon: 040-66 57084
Mobil: 0709-655484