Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Bogeskär Brandt
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Projektkoordinator

Namn:Anna Bogeskär Brandt
E-post:
Telefon: 040-6658084