Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johanna Boussard
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Lärande och samhälle Internationell handläggare

Namn:Johanna Boussard
E-post:
Telefon: 040-6657792