Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingmarie Danielsson Malmros
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetslektor

Namn:Ingmarie Danielsson Malmros
E-post:
Telefon: 040-6658660