Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Madeleine Blomqvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Laboratorieingenjör

Namn:Madeleine Blomqvist
E-post:
Telefon: 040-6658496