Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulrika Troedsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Laboratorieingenjör

Namn:Ulrika Troedsson
E-post:
Telefon: 040-6658493