Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Finn Gustavsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Universitetsadjunkt Finn Gustavsson

Namn:Finn Gustavsson
E-post:
Telefon: 040-6657133
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 7, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Finn Gustavsson