Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt Finn Gustavsson

Namn:Finn Gustavsson
E-post:
Telefon: 040-6657133
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 7, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Finn Gustavsson