Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Regionalt utvecklingscentrum --- Projektledare Eva-Britt Elfman

Namn:Eva-Britt Elfman
E-post:
Telefon: 040-66 58614
Mobil: 0702-853181
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:D427, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Eva-Britt Elfman