Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen Process- och systemutveckling Systemutvecklare Alexander Ekvall

Namn:Alexander Ekvall
E-post:
Telefon: 040-66 58157
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE: Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek och IT, 205 06 Malmö

Alexander Ekvall
Short description in English:
Experience of all parts of the development process: pre studies, prototyping, design, programming, testing, roll-out and training.

Main skills:
 • Business analysis
 • Requirement elicitation
 • Customer Relationship roles
 • IT coordination
 • e-learing development
 • Project administration/coordination
 • CRM (Customer Relationship Management) systems
 • Information modelling and architecture
 • communicating with and understanding people
 • web development (ASP, HTML, JavaScript, CSS, Oracle, MS SQL)
 • CMS (Content Management Systems)
 • Training (e.g. system roll-out, C++)
Main interests
 • Agile development methods (SCRUM, Xtreme Programming)
 • Understanding the users and their needs
 • Making IT useful to people