Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Andreas Svenning
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling IT-strateg Andreas Svenning

Namn:Andreas Svenning
E-post:
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Andreas Svenning