Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Tandsköterska Christine Strand

Namn:Christine Strand
E-post:
Telefon: 040-6658445
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2067, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Christine Strand