Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Vivian Omdal
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Studentservice Internationalisering Internationell handläggare Vivian Omdal

Namn:Vivian Omdal
E-post:
Hämtställe:70
Besöksadress:Bassängkajen 12, Rum: Nereus A, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Vivian Omdal