Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Projektassistent Hedvig Obenius

Namn:Hedvig Obenius
E-post:
Telefon: 040-6657326
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 9, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Hedvig Obenius