Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lina Acosta
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Studieadministrativ handläggare Lina Acosta

Namn:Lina Acosta
E-post:
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2040, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lina Acosta