Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johan Larsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- Fysioterapeut Johan Larsson

Namn:Johan Larsson
E-post:
Webb:http://www.larssonjohan.com (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 4364, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johan Larsson