Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Specialpedagog Bitte Johannesson

Namn:Bitte Johannesson
E-post:
Telefon: 040-66 57539
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Bitte JohannessonGemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Specialpedagog Bitte Johannesson

Namn:Bitte Johannesson
E-post:
Telefon: 040-66 57539
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Bitte Johannesson