Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum International Office Internationell studentrekryterare Ulrica Kristhammar

Namn:Ulrica Kristhammar
E-post:
Telefon: 040-66 57154
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2040, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Ulrica Kristhammar
Short description in English:
I work with international marketing and student recruitment at the International Office.