Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lucie Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Studieadministratör Lucie Nilsson

Namn:Lucie Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657331
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lucie Nilsson