Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Klinisk assistent Anna Avdelius

Namn:Anna Avdelius
E-post:
Telefon: 040-66 58342
Fax: 040-925359
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:6358, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Anna Avdelius