Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ellinor Melkersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Intendent Ellinor Melkersson

Namn:Ellinor Melkersson
E-post:
Telefon: 040-6657531
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D122, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ellinor Melkersson

Felanmälningar och beställningar kan ni nu enkelt göra via vårt ärendehanteringssystem DeDu. Du hittar det under medarbetare/lokalfrågor/felanmälan. Eller längst ner på hemsidan felanmälan-lokalfrågor.