Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnads- och serviceavdelningen Facility Service - FS Servicetekniker Ellinor Melkersson

Namn:Ellinor Melkersson
E-post:
Telefon: 040-66 57531
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:D122, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Ellinor MelkerssonFelanmälningar och beställningar kan ni nu enkelt göra via vårt ärendehanteringssystem DeDu. Du hittar det under medarbetare/lokalfrågor/felanmälan. Eller längst ner på hemsidan felanmälan-lokalfrågor.