Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Servicetekniker Ellinor Melkersson

Namn:Ellinor Melkersson
E-post:
Telefon: 040-6657531
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D122, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ellinor Melkersson

Felanmälningar och beställningar kan ni nu enkelt göra via vårt ärendehanteringssystem DeDu. Du hittar det under medarbetare/lokalfrågor/felanmälan. Eller längst ner på hemsidan felanmälan-lokalfrågor.