Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Angela Bruno Andersen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle --- Administrativ assistent Angela Bruno Andersen

Namn:Angela Bruno Andersen
E-post:
Telefon: 040-6657191
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 8, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Angela Bruno Andersen

Angela arbetar som administrativt stöd till anställda och även med praktiska detaljerna kring evenemang och gäster för dem följande institutioner:

  • Institutionen för globala politiska studier (GPS)
  • Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
  • Forskningspatformen 'Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR)'


Short description in English:

Angela provides administrative support for personnel as well as working with practical details for events and guests for the following institutions:

  • The Department of Global Political Studies (GPS)
  • Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
  • The research platform "Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR)"