Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Verksamhetsstöd --- Administrativ assistent Angela Bruno Andersen

Namn:Angela Bruno Andersen
E-post:
Telefon: 040-66 57191
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 8, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Angela Bruno Andersen

Angela arbetar som administrativt stöd till anställda, främst med praktiska detaljerna för timanställda, gäster samt evenemang för dem följande fakulteter och institutioner:

  • Fakulteten för teknik och samhälle (TS)
  • Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)
  • Institutionen för språkstudier (SPS)
  • Forskningspatformen 'Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR)'


Short description in English:

Angela works primarily with staff administration and practical details for hourly employees, guests, and events for the following faculties and departments:

  • The Faculty of Technology and Society (TS)
  • The School of Arts and Communication (K3)
  • The Department of Language and Linguistics (SPS)
  • The research platform "Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR)"