Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Parodontologi --- Kliniksamordnare Monika Vrbanac

Namn:Monika Vrbanac
E-post:
Telefon: 040-6658451
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 6030, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Monika Vrbanac

Kliniksamordnare/Leg.sjuksköterska Monika Vrbanac tjänstgör på avd. för Parodontologi med Samhällsodontologi och avd. för Käkkirurgi och Oral medicin.