Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Monika Vrbanac
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Klinikenhet 1 Kliniksamordnare Monika Vrbanac

Namn:Monika Vrbanac
E-post:
Telefon: 040-6658451
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 6030, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Monika Vrbanac

Kliniksamordnare Monika Vrbanac tjänstgör på avd. för Käkkirurgi och Oral medicin samt avd. för Parodontologi.