Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Dieden
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Universitetsadjunkt Anna Dieden

Namn:Anna Dieden
E-post:
Telefon: 040-6657912
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, E505, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Dieden