Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Pontus Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Arkivarie Pontus Nilsson

Namn:Pontus Nilsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Pontus Nilsson