Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Joy Malmberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 3 --- Klinisk assistent Joy Malmberg

Namn:Joy Malmberg
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Joy Malmberg