Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tessa Bijelic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Klinisk assistent Tessa Bijelic

Namn:Tessa Bijelic
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tessa Bijelic