Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Corina Filipescu
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Globala politiska studier --- Universitetslektor Corina Filipescu

Namn:Corina Filipescu
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, 10 våning, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Corina Filipescu