Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Victor Håkansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- --- Victor Håkansson

Namn:Victor Håkansson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Victor Håkansson