Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Olivia Liahaugen Flensburg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Projektassistent Olivia Liahaugen Flensburg

Namn:Olivia Liahaugen Flensburg
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Olivia Liahaugen Flensburg