Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jesper Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Jesper Nilsson

Namn:Jesper Nilsson
E-post:
Mobil: 0720054704
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C239, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jesper Nilsson

Universitetsadjunkt och fritidslärare med inriktning mot fritidshemmet och mer specifikt frågor som rör demokratiprocesser, digitala verktyg och spel, samt barnsyn och teorier som hör därtill. I processen att skriva masteruppsats med inriktning på barns meningsskapande i spelandet av digitala spel.Short description in English:

Univsersity lecturer and after-school programme teacher with focus on the after-school programmes and more specifically on its work with democratic processes, digital tools and games, and different theoretical and practial veiwpoints on children and childhood. In the process of writing a masters thesis with focus on children, sense making and computer games.