Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Lundell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Studie- och karriärvägledare Karin Lundell

Namn:Karin Lundell
E-post:
Telefon: 040-6658117
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karin Lundell

Jag arbetar 50% inom projektet NYAK, ett samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen och övriga lärosäten i Skåne. I projektet erbjuder vi kartläggning och vägledning till nyanlända inskrivna på Arbetsförmedlingen. Övriga 50% arbetar jag som studie-och karriärvägledare på Studentcentrum.