Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Dragana Miletic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Studieadministratör Dragana Miletic

Namn:Dragana Miletic
E-post:
Telefon: 0406657712
Mobil: 0722 353 844
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Bredvid NI:B0421, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Dragana Miletic