Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Universitetsadjunkt Johanna Ivarsson

Namn:Johanna Ivarsson
E-post:
Telefon: 040-66 57022
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: G8:Plan 5, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Johanna IvarssonPlaceringsansvarig för praktikplatser på socionomprogrammet.