Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per Möller
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion Universitetsadjunkt Per Möller

Namn:Per Möller
E-post:
Telefon: 040-6657337
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, NI, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Per Möller