Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Sibinovic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Centrum för akademiskt lärarskap --- Universitetsadjunkt Anna Sibinovic

Namn:Anna Sibinovic
E-post:
Telefon: 040-6658054
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, plan 8, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Sibinovic