Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Beata Ottosson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Fastighetsförvaltare Beata Ottosson

Namn:Beata Ottosson
E-post:
Telefon: 040-6657687
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, 271, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Beata Ottosson