Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Myrtel Johansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Universitetsadjunkt Myrtel Johansson

Namn:Myrtel Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658148
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E334:04, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Myrtel Johansson